Třídění odpadů hravě

30. 6. 2010

Třídění odpadů hravě

Naše škola velmi dbá na to, aby se mohla honosit přívlastkem "ekologická". Paní učitelka Blažková, která má ekologickou výchovu na starost, nevynechá jedinou příležitost, jak dostat do povědomí žáků i zaměstnanců zásady šetrného zacházení s přírodou.

S její pomocí žáci 9. A vytvořili pestrý program pro své spolužáky. A protože to bylo zrovna v pátek, kdy se celá škola oddávala humanitární výchově, přivolali si na pomoc i nadšence z 8. B a vytvořili velmi pestré, zajímavé a poučné dopoledne. Místo bylo i na zábavu.

Soutěž o třídění odpadu měla velmi propracovaný scénář, na jehož realizaci pracovali Kuba Gaszek a Markéta Mužíková. Spolužákům nejprve představili dokumentární video z cyklu Planeta Země. Následoval test o třídění odpadu a zábavná matematika s názvem EKO počítání. Akci doplnila nápaditá a vkusná EKO módní přehlídka předvedená děvčaty z 9. A. Nato se představily recyklované roztleskávačky z 8. B. A ještě jedna soutěž - PETfelovka - měla tříčlenná družstva k tomu, aby vystavěla jen za pomocí PETlahví a nůžek co nejvyšší věž. Následně měla být věž podle známých pravidel třídění odpadu rozebrána a recyklována - body družstva získala nejen za výšku, ale také za správnou recyklaci. Celým programem prováděly Daniela a Eliška z 9. A, jejich spolužáci tvořili porotu.

Akce se mimořádně vydařila, a protože na ni finančně přispěly fondy EU, najdete o ní informaci také v levém menu v oddíle Projekty EU - Školní projekt - Měření kvality životního prostředí.

Fotografie zhotovil Vojta Vladár z 9. A.blok