Ten dělá to a ta zas tohle

23 . 10 . 2011

Ten dělá to a ta zas tohle

Děti 3. ročníku se učily, že všechna povolání jsou důležitá.

Ten dělá to a ta zas tohle

Slovy písničky začal projekt studentky pedagogické fakulty na téma volba povolání. Pro děti 3. B si připravila vskutku pestrý program. V hodinách prvouky se děti seznamovaly se třemi druhy povolání - hasičem, zubařkou a knihovnicí. Plnily různé úkoly, odpovídaly na praktické otázky, zpovídaly doma rodiče, vypracovaly opravdu krásné prezentace - čím by chtěly být, nebo co dělají jejich rodiče. Do školy přišel pan hasič, který názorně předvedl, co dělat i nedělat v případě , že by ve třídě hořelo. Paní zubařka nám ukázala vše, co v ordinaci má, včetně rentgenových snímků zkaženého chrupu, a připomněla, jak často máme absolvovat preventivní prohlídky, co zubům škodí, co prospívá. V knihovně se děti učily vyhledávat knížky, zjišťovaly, co všechno musí dělat paní knihovnice, co knížky mají a nemají rády... Na závěr děti od studentky dostaly noviny s fotografiemi a průběhem celého projektu.

R. Mravcováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25