Svátek čísla π

23 . 3 . 2017

Svátek čísla π

V úterý 14.3. jsme se poprvé připojili k celosvětovým oslavám čísla π (pí).

Číslo pí používáme nejčastěji při výpočtech s kruhy, kružnicemi a rotačními tělesy. Pro běžné výpočty nám stačí jeho hodnota 3,14. Protože v USA, odkud se zejména díky internetu slavení svátku čísla pí rozšířilo, se při psaní data nejdříve píše číslo měsíce a pak dne, slaví se Den pí právě 14.3.

Přesná hodnota čísla, kterému také říkáme Ludolfovo číslo, není známá. Zatím se za desetinnou čárkou nenašla žádná číslice nebo skupina číslic, které by se opakovaly. Číslo tedy není periodické a vypadá to tedy, že má nekonečně mnoho desetinných míst. Současná nejpřesnější hodnota má 2,7 biliónu desetinných míst.

Ze Svátku čísla pí měli určitě největší radost osmáci, poněvadž jim tento den odpadla výuka podle rozvrhu a celý den měli připravené různé aktivity, spojené více či méně s číslem pí:

- učili se měřit posuvným měřítkem (aby mohli přesně změřit průměr válce),

- odhadovali hodnotu čísla pí namotáváním provázku kolem válce (jedna z nejjednodušších metod odhadu čísla pí),

- seznamovali se s výskytem čísla pí v dějinách lidské vzdělanosti a řešili „kulaté“ úlohy a úlohy s tělesy,

- vytvářeli říkanky a básničky usnadňující zapamatování si hodnoty čísla pí (podobné slovní pomůcky použil Japonec Akira Haraguchi, který drží světový rekord v zapamatování si čísla pí – dokázal odrecitovat zpaměti sto tisíc jeho číslic),

- experimentálně pomocí házení zápalek se pokusili Leclercovou metodou přiblížit ke správné hodnotě pí (při tomto pokusu se ve vzduchu ocitlo postupně 12 600 zápalek)

- pekli koláče (anglické slovo pro koláč se vyslovuje stejně jako pí),

- vyráběli plakáty s tematikou čísla pí.

Možná by vás zajímalo, jak dopadla soutěž v zapamatování si hodnoty čísla pí a s jakou přesností se nám podařilo odhadnout jeho hodnotu. V naší zapamatovávací soutěži vyhrál Benjamin Swienczyk z 8.A, který odříkal přesně celkem 84 desetinných míst. Na druhém místě se umístila Adéla Rakovská s 60 desetinnými místy a 45 odrecitovaných desetinných míst vyneslo třetí příčku Anně Martynkové.

Hodnotu čísla pomocí zápalek odhadovalo 20 skupin žáků. V průběhu tří vyučovacích hodin provedli celkem 12 600 hodů zápalkami a po vyhodnocení pokusu jsme se dopočítali čísla 3,23.

Svátek čísla pí se nám vydařil. Organizátoři svátku byli s průběhem „oslav“ spokojeni, žáci jednohlasně doporučili akci zopakovat i příští rok pro letošní sedmáky.

Že se s číslem pí nesetkáte jen v matematice, vám v klipu předvede zpěvačka Kate Bush. 

Svátek čísla pí připravili Mgr. Markéta Chlebiková, Mgr, Blanka Šoltészová, Mgr. Markéta Zuczková a Mgr. Rostislav Petr.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25