Soutěže v českém jazyce

26 . 2 . 2016

Žáci na II. stupni se mohou zúčastnit mnoha soutěží v českém jazyce, k již tradičním patří letos již 42. olympiáda v českém jazyce a recitační soutěž Dětská scéna.

Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 17 žáků. Zvítězila Markéta Hankeová z 9. A, která v okresním kole obsadila velmi hezké 5. místo.

V recitační soutěži se na II. stupni školního kola zúčastnilo 29 žáků. Soutěžili ve dvou kategoriích - III. kategorie je určena žákům z 6. a 7. tříd, IV. kategorie žákům z 8. a 9. tříd.

Ve III. kategorii zvítězila Marie Brezňáková ze 7. B, 2. místo obsadila Svatava Michaliková ze 6. C a 3. místo získala Lucie Sikorová ze 6. D. Ve IV. kategorii 1. místo obsadil Matěj Golasowski z 9. A, 2. místo vybojovala Lucie Válková z 9. C a 3. místo Marie Hótová z 8. B.

Těchto šest recitátorů reprezentovalo naši školu v okrskovém kole, ve kterém se Svatava MIchaliková umístila na 2. místě.

Děkujeme nejen žákům za přípravu na soutěže a reprezentaci školy, ale také učitelům českého jazyka.

 

Fotografie M. Foff a R. Mravcová

OČJ 2016

Markéta Hankeová z 9. A
Markéta Hankeová z 9. A
Zleva Lucka Sikorová, Sváťa Michaliková a Maruška Brezňáková
Zleva Lucka Sikorová, Sváťa Michaliková a Maruška Brezňáková
Zleva Lucka Válková, Matěj Golasowski a Maruška Hótová
Zleva Lucka Válková, Matěj Golasowski a Maruška Hótová


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25