Soutěž ve sběru lesních plodů

24. 9. 2009

Soutěž ve sběru lesních plodů

Vyhlašujeme soutěž ve sběru kaštanů a žaludů!

Soutěž proběhne od 1. 10. do začátku listopadu.

Nasbírané plody můžou žáci odevzdávat vždy v pondělí a v pátek v 9.45 h v prostorách šaten.

 

Přehledy o odevzdaném množství budou k nahlédnutí u paní vychovatelky E. Chmielové ve školní družině.

Nasbírané kaštany a žaludy převezmou myslivci z mysliveckého sdružení Lomná. Využijí je k zimnímu  krmení  zvěře. Turistický kroužek školní družiny v zimě navštíví krmelec, který bude zásobován právě plody, které nasbírají naši žáci.

Věříme, že do soutěže se zapojí co nejvíce žáků, a pomohou tak lesním zvířatům, aby v zimě netrpěla hladem.blok