Slavnostní přivítání našich prvňáčků

12. 9. 2022

Slavnostní přivítání našich prvňáčků

Dne 1. září jsme opět slavnostně přivítali nové prvňáčky v tělovičně školy.

Bylo nám ctí, že k nám také zavítala paní primátorka Mgr. Věra Palkovská a řekla dětem i jejich rodičům pár milých slov.

Děkujeme také deváťákům za předání kouzelných měšců. Přejeme našim žáčkům, ať se jim ve škole líbí. blok