Školní kolo v olympiádě v českém jazyce

18. 12. 2013

Už 40. ročníku olympiády v mateřském jazyce se letos zúčastnilo 17 žáků.

Olympiáda má dvě části - jazykovou a slohovou. V jazykové části byla nejúspěšnější Karolína Franková z 8. A. Nejlepší slohovou práci odevzdala Laura Daňová z 9. A. A protože se body za obě části sčítají, Laura se stala také celkovou vítězkou školního kola a postupuje do kola okresního.

Na dalších místech se umístili žáci s velmi vyrovnanými výkony - Pavel Duda z 9. A, Veronika Staňkové z 9. A a Jana Ostrušková z 9. C - získali shodný počet bodů, a tak obsadili 2. - 4. místo.

Jaké je pořadí na dalších místech, si mohou žáci přečíst u kabinetu českého jazyka.

Jeden z nejveselejších úkolů byl asi ten, v kterém měli soutěžící vymýšlet nové názvy pro již existující slova, přečtěte si, co také vymysleli:

slunce je svítič, vzduchoohřívač, světlodárce, zářesílač, světlíč či světloun;

vysavač je  smetízbavovač, savec, sáč, nečistopohlcovač, prachosběrač;

dveře jsou otevírák, domoprůchodka, zavíračka, zaklapovač, procházeče;

tele je krávě, mlékocuc, bečoun.blok