Školení učitelů

11 . 12 . 2011

Školení učitelů

Podzimních prázdnin využili učitelé k tomu, aby získali nové informace, jak učit žáky číst s porozuměním.

Ve dvoudenním kurzu Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost si od lektorů Mgr. Anny Doubkové a PeadDr. Karla Tomka vyslechli nejen teorii, ale také vyzkoušeli praktické úkoly. Mnohé jim byly důvěrně známé, jiné mohli zařadit do inventáře aktivit pro své žáky.

Školení učitelů ČG říjen 2011blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25