Šesťáci v U6

10. 11. 2016

Šesťáci v U6

Konečně nastalo pondělí 24. 10. 2016 a s ním i naplánovaná exkurze do Světa techniky. Ráno toho dne se všechny 6. třídy shromáždily před školou a netrpělivě čekaly na příjezd autobusu, který nás měl odvézt do Vítkovic.

 

                                                     

Když autobus plný dětí přijížděl k U6, z okénka jsem uviděla velkou budovu, která mi připomínala nějakou továrnu. Jakmile jsme natěšeně vstoupili do budovy, hned se nás ujala paní průvodkyně. Ta nám řekla, že si všechny exponáty můžeme sami vyzkoušet a kdo bude chtít, tak i vyfotit, případně natočit. Na úvod jsme se podívali na krátký film a potom jsme se přesunuli k prvnímu exponátu. Předmět vypadal jako běhací kolo pro křečka v nadměrné velikosti, ale ve skutečnosti to byl ruční jeřáb, který se používal kdysi dávno. Dále jsme měli možnost si vyzkoušet čerpání vody, malou frézu, kladky, páku, tkalcovský stroj, posuvné měřítko a různé další vynálezy. Podívali jsme se i do malého vodního světa, ponorky, lokomotivy, hasičského auta, autobusu, do různých starých aut a taky se kochali širokým výhledem na celou U z vysoké věže.

Ten, kdo chtěl, mohl si na závěr zakoupit různé suvenýry a potom jsme už všichni pospíchali na autobus. Se spolužáky jsme se shodli, že se nám ve Světě techniky moc líbilo a určitě se tam znovu rádi podíváme!

                                        

Děkujeme moc za skvělý výlet!

Text Paula Pelechová, 6.C

Fotografie Mgr. Michal Foff a Mgr. Karla Šloncováblok