Prvňáčci na 112

21 . 3 . 2019

Prvňáčci na 112

V úterý 12.3. si udělali všichni prvňáčci výlet a šli se podívat na integrované  výjezdní centrum v Třinci.

 

Policie České republiky Moravskoslezského kraje si pro žáky připravila veřejné čtení knihy Policejní pohádky s preventivní tématikou .

Byla také připravena praktická ukázka kriminalistického technika z oboru daktyloskopie, tedy snímání otisků prstů, které si prvňáci mohli i sami vyzkoušet. 

Dalším zajímavým programem byla prohlídka služebních vozidel a v neposlední řadě ukázka výcviku policejních psů. 

Děti byly z výletu nadšené. Domů si nesly i drobné dárky a otisk svého prstu.

Fotografie a text Mgr. B. Srovnalováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25