Projektový den ve čtvrtých třídách

21 . 3 . 2019

Projektový den ve čtvrtých třídách

V prvním pololetí se čtvrťáci ve vlastivědě dozvěděli o osobnostech a událostech z naší dávné historie. 

Poslední únorový den se ve škole sešli v dobových kostýmech a ověřili si nejen tyto znalosti, ale přidali středověké počítání a ověření zručností nutných pro řemesla. Během dopoledne se rádi posilnili občerstvením, které jim přichystali spolužáci společně s maminkami. Čtrvťáci všem moc děkují. Projektový den se vydařil.

Text a fotografie učitelky ve 4. třídáchblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25