Projektový den pro šesťáky - seznámení s cizími jazyky

26. 3. 2024

Projektový den pro šesťáky - seznámení s cizími jazyky

V úterý 19. března se na naší škole konal velmi zajímavý a poučný projektový den. Byl určen žákům 6. ročníku a jeho cílem bylo seznámit je s cizími jazyky, které se na naší škole vyučují. Francouzština, němčina, ruština a španělština – to byli hlavní protagonisté vzdělávacího projektu.

 

Celý den byl naplněn různými aktivitami, které žákům přiblížily základy každého z těchto jazyků. Šesťáci se seznámili s jednotlivými jazyky prostřednictvím her, písniček, zajímavostí a interaktivních cvičení vedených našimi zkušenými učiteli cizích jazyků. Dozvěděli se například, jaká jídla jsou typická pro danou zemi, nebo kde všude se tou kterou řečí mluví. Díky těmto aktivitám měli žáci možnost nahlédnout do každého jazyka a vyzkoušet si základní komunikaci a jednoduché fráze.

Na závěr projektového dne žáci vyplnili dotazník, ve kterém mohli zhodnotit celý projekt a vyjádřit své názory a zkušenosti. Z dotazníku vyplývá, že všichni žáci uvítali možnost seznámit se s cizími jazyky a že si tuto zkušenost velmi pochvalovali. Zajímavým zjištěním bylo, že většina dětí si bude druhý cizí jazyk vybírat samostatně, ale někteří se poradí také s rodiči. Důležitým faktorem při výběru je podle žáků praktické využití daného jazyka, jeho obtížnost nebo libozvučnost.

Celkově lze tento projekt považovat za úspěšný a my věříme, že jsme tak pomohli všem šesťákům při volbě druhého cizího jazyka, která je brzy čeká.  

Text a foto kolektiv učitelů cizích jazykůblok