Projekt Kyselý déšť v Třinci

30 . 3 . 2009

Projekt Kyselý déšť v Třinci

Na konci března se žáci, kteří navštěvují volitelný předmět přírodovědné praktikum, předvedli v zajímavém programu, jímž završili dlouhodobý projekt nazvaný Kyselý déšť v Třinci.

Kdo přišel, byl okouzlen. A že návštěvníků bylo ohromné množství - od rodičů, přes sourozence a jiné příbuzné až k učitelům a  vedení školy. Spolu s účinkujícími zaplnili celou prostornou pracovnu přírodopisu. A proč to okouzlení? Malí výzkumníci předvedli výsledky svých dlouhodobých pozorování. Museli dát do projektu svůj volný čas, aby pravidelně mohli změřit srážky a jejich kyselost, vše zadokumentovat, nafotit, vytvořit prezentace. Ve čtvrtečním odpoledni pak předvedli ucelený projekt - nejen výsledky svých pozorování, ale také činnosti, kterým se ve škole v souvislosti s dešti věnovali. Zazpívali dvě "dešťové" písničky, vystavili zamračené obrazy a spolu s našimi výtečnými kuchařkami se postarali o občerstvení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován třineckému psímu útulku. A co "kyselý déšť v Třinci? Ten už prý roky není vůbec kyselý!

Kyselé deště

Pečlivé přípravy před prezentací
Pečlivé přípravy před prezentací
Ani deštníky nesmějí selhat
Ani deštníky nesmějí selhat
Příprava občerstvení, pomáhaly paní Kozoková a paní kuchařky
Příprava občerstvení, pomáhaly paní Kozoková a paní kuchařky
Vznik kyselých dešťů
Vznik kyselých dešťů
Vliv na životní prostředí
Vliv na životní prostředí
Návštěvníků byla celá učebna
Návštěvníků byla celá učebna
Sličné průvodkyně s deštníky
Sličné průvodkyně s deštníky
Každý si připravil...
Každý si připravil...
...konkrétní úsek
...konkrétní úsek
Čas na zapojení obecenstva
Čas na zapojení obecenstva
Odvážná paní učitelka
Odvážná paní učitelka
A první odvážný tatínek
A první odvážný tatínek
Druhý odvážný tatínek
Druhý odvážný tatínek
I všeteční sourozenci zkoušejí
I všeteční sourozenci zkoušejí
Lišejník, to je indikátor!
Lišejník, to je indikátor!
Publikum si zazpívalo Ššš
Publikum si zazpívalo Ššš
My jsme taky zpívali
My jsme taky zpívali
Před posledním výstupem
Před posledním výstupem
Budeme zpívat sborově
Budeme zpívat sborově
Tón udává p. uč. Lipowská
Tón udává p. uč. Lipowská
a Esterka z devítky
a Esterka z devítky
Ještě propagace
Ještě propagace
...psího útulku
...psího útulku
Umíme měřit kyselost
Umíme měřit kyselost
A bude děkovačka
A bude děkovačka
Děkovala i paní ředitelka
Děkovala i paní ředitelka
Vše sledovala i paní zástupkyně
Vše sledovala i paní zástupkyně
Paní Lipowská s námi zpívala
Paní Lipowská s námi zpívala
A paní Blažková děkovala všem, paní Baronová s námi kreslila
A paní Blažková děkovala všem, paní Baronová s námi kreslila
Pavlík hlídal pokladnu
Pavlík hlídal pokladnu
Rodiče si prohlédli naše obrázky
Rodiče si prohlédli naše obrázky
Tyhle kyselé deště neuškodí
Tyhle kyselé deště neuškodí


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25