Přírodovědné odpoledne 2024

26. 3. 2024

Přírodovědné odpoledne 2024

14. března 2024 se uskutečnilo přírodovědné odpoledne pro děti školní družiny. Tuto akci si připravily žákyně 8. a 9. ročníku.

Děti z družiny si mohly vyzkoušet techniku mikroskopování, poznávaly přírodniny a dozvěděly se zajímavosti o lidském těle.

Všechny akce bavila - starší děvčata si vyzkoušela, jaké je to učit ostatní, naopak prvňáci a třeťáci se těší na další setkání.

Mgr. Regina Blažkováblok