Přírodopisný seminář

30 . 6 . 2017

Přírodopisný seminář

Co jsme dělali v přírodopisném semináři?

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu „Ovzduší bez hranic“. Žáci přírodopisného semináře měřili prašnost ovzduší na školním dvorku. S výsledky měření seznámí čtenáře webu v novém školním roce.

Mladí přírodovědci se věnovali i jiným činnostem, např. mikroskopování, vycházkám do lesoparku a lovu bezobratlých v potoku Křivci.

Text: Mgr. Regina Blažková

Foto: Mgr. Regina Blažková, Filip Hýbl (žák 6.B)

Přírodopisný seminářblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25