Pozorování zatmění Slunce a fotografická soutěž

20. 3. 2015

Pozorování zatmění Slunce a fotografická soutěž

Dnes, 20. března 2015, většina žáků naší školy pozorovala částečné zatmění Slunce.

 

Magdalena Tomisová ze 7. C o tom napsala:

"Zatmění bylo možné pozorovat od 9 hodin 40 minut. Tento astronomický jev nastane tehdy, když se Země, Měsíc a Slunce dostane do jedné přímky. Protože Slunce bylo zakryto jen ze 75 %, říká se, že jde o částečné zatmění.

Slunce jsme pozorovali zatemnělými svářečskými sklíčky s filtrem 13 - 15, abychom si nepoškodili oční sítnici. Když zatmění vrcholilo, sešeřilo se a také se ztišilo štěbetání ptáků."

Někteří pozorovali více než dvouhodinový jev z oken tříd, jiní vyšli na školní zahradu nebo do atria.

Protože spousta žáků pozorovatele i Slunce fotografovala, vyhlašujeme soutěž o nejlepší fotografii ze zatmění. Podmínkou je, že musela být pořízena při pozorování ve škole některým z našich žáků, počet fotografií od jednotlivce není omezen, své snímky zasílejte do pátku 27. 3. Nejlepší fotografie budou uveřejněny na školním webu a jejich tvůrci dostanou drobnou odměnu. Fotografie zasílejte elektronicky na tuto adresu - klikni.

Naposledy jsme zatmění Slunce ve škole pozorovali v roce 2011.

Fotografie (zatím) Mgr. Zuzana Hučíková a Mgr. Robert Szuścikblok