Platby za školní mléko

23 . 2 . 2010

 Změny v dobíjení karet vzešly ze strany distributora, nikoli školy.

1, Platnost kreditní karty je do 30. 6. 2010. Případný zůstatek kreditu bude automaticky převeden do dalšího školního roku.

2, Kreditní karty s nulovým kreditem získáte na sekretariátu školy v pondělí v 7.30 - 8.00 h  a  13.10 - 14.00 h a ve středu v 7.30 - 8,00 h.

3, Kartu lze nabít libovolnou částkou, a to třemi různými způsoby:

    a,  platebním příkazem podaným ve své bance

    b, prostřednictvím internetového bankovnictví

    c, poštovní poukázkou na kterékoliv České poště

Platby se provádějí na účet č. 5015017799/5500, jako  variabilní symbol je nutné uvést číslo, které je na přední straně karty. Pokud toto číslo neuvedete, nebude možné kartu nabít. Stav zůstatku na kartě lze ověřit po přihlášení na stránky www.automaty.come.cz. Pro první vstup do Vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě.

Informace o produktech najdete na stránkách www.happysnack.cz, informace o tom, zda Vaše dítě odebírá svačinky a jaké najdete na výše zmíněných stránkách www.automaty.come.cz.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25