Organizace prvního školního týdne

30 . 8 . 2018

První školní týden bude výuka organizována takto:

3. září se žáci 1. tříd sejdou ve školní tělocvičně, kde budou slavnostně přivítání (vchod od mateřské školy, ulice Školní). Ostatní žáci se přivítají se svými třídními učiteli ve svých třídách (viz stránka Organizace školního roku - Rozmístění tříd ve šk. roce 2018/2019), a pobudou zde 2 vyučovací hodiny.

4. - 5. září mají žáci 1. tříd 3 vyučovací hodiny (až do pátku), žáci I. stupně 4 vyučovací hodiny a žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin.

Od 6. září se vyučuje podle rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování. 

 

Žákům i zaměstnancům školy přejem úspěšný školní rok.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25