Okrskové kolo ve vybíjené

11 . 3 . 2013

Okrskové kolo ve vybíjené

11. 3. 2012 se utkali nejlepší hráči třineckých škol ve vybíjené.

Celkem soupeřilo osm družstev, většina pouze chlapecká, některá smíšená a jedno ryze dívčí. Utkali se mezi sebou žáci ze ZŠ Petra Bezruče (2. ZŠ), ZŠ D. a E. Zátopkových (4. ZŠ), ZŠ Kopernikovy (5. ZŠ), ZŠ Slezské (6. ZŠ), ZŠ Kaštanové (7.ZŠ), Základní církevní školy  (ZCŠ) a ZŠ Oldřichovice.

1. místo a postup do okresního kola vybojovalo družstvo ze ZŠ Koperníkova.

2. místo ZŠ Slezská - chlapci

3. místo ZŠ Bezručova

4. místo ZCŠ Kaštanová

Zápasy byly naprosto úžasné a napínavé a všichni zúčastnění udělali čest své škole.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25