Okrskové kolo ve vybíjené

11. 3. 2013

Okrskové kolo ve vybíjené

11. 3. 2012 se utkali nejlepší hráči třineckých škol ve vybíjené.

Celkem soupeřilo osm družstev, většina pouze chlapecká, některá smíšená a jedno ryze dívčí. Utkali se mezi sebou žáci ze ZŠ Petra Bezruče (2. ZŠ), ZŠ D. a E. Zátopkových (4. ZŠ), ZŠ Kopernikovy (5. ZŠ), ZŠ Slezské (6. ZŠ), ZŠ Kaštanové (7.ZŠ), Základní církevní školy  (ZCŠ) a ZŠ Oldřichovice.

1. místo a postup do okresního kola vybojovalo družstvo ze ZŠ Koperníkova.

2. místo ZŠ Slezská - chlapci

3. místo ZŠ Bezručova

4. místo ZCŠ Kaštanová

Zápasy byly naprosto úžasné a napínavé a všichni zúčastnění udělali čest své škole.blok