O nejhezčí vánoční výzdobu

28 . 12 . 2020

Každoročně se prosinec na naší škole nese v duchu příprav na Vánoční zpívání a jarmark.

I přesto, že se tyto oblíbené akce nekonaly, vánoční atmosféra byla znát. Žáci si vyzdobili třídy, na respiriu se rozzářil stromeček, zvonění nahradily koledy, peklo se cukroví a také proběhla soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu.

Do této soutěže se zapojili žáci, učitelé, celé třídy a ruku k dílu přidali i rodiče. Všechny ozdoby byly krásné, zvítězit však mohly jen některé. Mezi ty s největším počtem hlasů patří ozdoby těchto žáků: Aneta Skudrzyková, Matěj Marek, Filip Haratek, Ondřej Neděla, Alena Marková a Jakub Caputa.

Všem učitelům, zaměstnancům školy, žákům i rodičům přejeme zdraví, štěstí a pohodu během vánočních svátků i v novém roce 2021.

školní parlament

Vánoční ozdoba 2020blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25