My a naši sousedé

23. 10. 2014

My a naši sousedé

Děti si takovou výuku užívají

Ve 3. B se tento týden uskutečnil projekt My a naši sousedé, jehož cílem bylo poznat Českou republiku a sousední státy. Děti si vylosovaly jednotlivé státy a tím se rozdělily do pěti týmů. První hodinu získávaly základní informace o jednotlivých státech z učebnice a interaktivní tabule. Druhou hodinu už skupiny pracovaly samostatně a v encyklopediích vyhledávaly další zajímavosti, jako jsou např. typické jídlo, oblečení, zajímavé osobnosti, místa nebo řeč. Za domácí úkol dostaly zjistit doplňkové informace a připravit se na „konferenci států", na které měly představit co nejlépe "svou" zemi. Musím říct, že děti se tohoto úkolu zhostily opravdu zodpovědně. A nejen děti. K mému překvapení se zapojili i rodiče, kteří dětem připravili typická jídla jednotlivých států. Na „konferenci" se objevil polský baršč, pravé české buchty, německá klobása se zelím, slovenské korbačiky, pravé Mozartovy koule a linecké koláčky z Rakouska a v neposlední řadě také výtečný Sachrův dort. Některé z dětí přišly dokonce v převlecích - bavorský turista, slovenská hospodyně, turistka z Alp, která zatančila se svým partnerem valčík, český hloupý Honza se v kole zatočil s Mařenkou v rytmu polky a dvě polské kamarádky zatančily mazurku.

Děkuji moc všem dětem z 3. B a také jejich rodičům za to, že se do projektu s takovým nadšením zapojili.

Lenka Tomancová

 blok