Mezinárodní řemeslné hry 2017

9 . 5 . 2017

Mezinárodní řemeslné hry 2017

Ve středu 5. dubna se naši „nejzručnější“ osmáci zúčastnili už tradiční soutěže Mezinárodní řemeslné hry, které pořádá SOŠ na Kanadě. Již šestý ročník byl opět velmi kvalitně připraven, za což je nutno vyslovit dík a uznání.

I přes počáteční zaváhání autodopravců proběhly celé hry ke spokojenosti všech. Soutěžilo se v oboru instalatér (náročné zapojení vodního okruhu), elektrikář (zapojení rozvodných krabic a vypínačů aj.), hutník (motorické dovednosti při vytváření kovového odlitku) a strojní mechanik (výroba plechové píšťalky). Nově přibyla divácky velice zajímavá disciplína, a to příprava míchaného nápoje vlastní invence a názvu z předem připravených surovin.

Letos jsme dosáhli „pouze“ dílčího vítězství v podání Jakuba Haratyka z 8.C v kategorii zámečník/strojní mechanik, kde obsadil nádherné druhé místo.

Pro soutěžící i pro fandící byly připraveny volnočasové aktivity a věříme, že dětem chutnal i velice dobrý oběd.Text a fotografie Mgr. Robert Szuścik

Mezinárodní řemeslné hry 2017blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25