Mediální kurz 2021

29 . 6 . 2021

Na konce června se konal mediální kurz pro žáky 8. i 9. ročníku.

Protože je mediální výchova tzv. průřezovým tématem, které má prostupovat všemi ročníky a na naší škole je jí věnován dvou až třídenní kurz, nemohli jsme bez důležitých informací pro život nechat odejít ani naše deváťáky. Důležitým tématům se také věnovali učitelé v hodinách českého jazyka.

Hlavním smyslem je rozpoznat manipulaci v médiích a účinně jí čelit.

 blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25