Mediální kurz 2021

17. 8. 2021

Na konce června se konal mediální kurz pro žáky 8. i 9. ročníku.

Protože je mediální výchova tzv. průřezovým tématem, které má prostupovat všemi ročníky a na naší škole je jí věnován dvou až třídenní kurz, nemohli jsme bez důležitých informací pro život nechat odejít ani naše deváťáky. Důležitým tématům se také věnovali učitelé v hodinách českého jazyka.

Hlavním smyslem je rozpoznat manipulaci v médiích a účinně jí čelit.

 blok