Matematika - naši úspěšní olympionici

5 . 5 . 2015

I když přírodovědné předměty nepatří v poslední době mezi ty nejoblíbenější, daří se nám děti motivovat k tomu, aby se zúčastnily velmi náročných soutěží, jakými jsou matematická a fyzikální olympiáda.

Ti, kteří úspěšně zvládnou školní kolo (probíhá formou domácí přípravy a samostatným řešením úloh), postoupí do okresního kola. Toho se letos zúčastnili tři nadějné matematičky, jeden matematik a tři fyzičky. V okresním kole Fyzikální olympiády se úspěšnou řešitelkou stala Veronika Laššáková z 8.A. Úspěšnou řešitelkou okresního kola Matematické olympiády (MO) se stala Beáta Heczková z 6.C. Své zkušenosti nejlépe využil Richard Blažek z 9.D, který se po úspěšném absolvování okresního kola MO probojoval až do kola krajského. Také v tomto kole se stal úspěšným řešitelem. Všem blahopřejeme.

Matematika 2015blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25