Lucka Válková zvítězila v recitační soutěži

13. 2. 2013

Lucka Válková zvítězila v recitační soutěži

Lucka Válková z 6. D zvítězila ve své kategorii v obvodním kole recitační soutěže Mladá scéna.

Na soutěž ji doprovázeli paní učitelka Aneta Klimszová a spolužák Pavel Ševeček. Toho ale, jak sám říká, zradila paměť, a tak musel tentokrát přenechat místa vítězům šťastnějším recitátorům, i když on sám zvítězil ve školním kole této soutěže.

A kdo se ve školním kole umístil dále na předních místech? Za kategorii žáků z 6. a 7. tříd to po vítězném Pavlu Ševečkovi byla Fabienne Maleňáková z 6. C a Lucka Válková z 6. D. Fabienne se obvodního kola neúčastnila pro nemoc. V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězila Anna Lazarová, druhá byla Lenka Kohoutová a třetí místo obsadila Veronika Staňková, všechny z 8. A. V této kategorii se obvodního kola nezúčastnil nikdo. Recitátorů bylo ve školním kole 23.

Děkujeme všem soutěžícím i učitelům za přípravu a Lucce Válkové přejeme úspěšné zvládnutí okresního kola.

 

 blok