Loučení s deváťáky

30. 6. 2022

Loučení s deváťáky

Také letos se naši žáci 9. ročníku slavnostně rozloučili se školou.

V zajímavém kulturním komponovaném pořadu nás provedli devíti lety své školní docházky, vystoupili hudebníci i tanečnice, byli odměněni ti nejlepší. Slavnostní korunkou "Na palubě šestky" je dekorovali prvňáčci, to za odměnu, že je deváťáci 1. září přivítali ve škole a byli jim velkými průvodci celou první třídou. Nakonec se žáci rozloučili kytičkou se svými učiteli a jsme rádi, že pozvání přijali i třídní učitelé ze škol, kam naši žáci chodili na I. stupni.

Přejeme našim deváťákům krásné prázdniny, úspěšný start ve studiu na středních školách a krásný, naplněný život.

 blok