Knihovnická lekce 5. C

4 . 11 . 2019

V pátek 1. 11. 2019 měli žáci 5. C knihovnickou lekci na téma S Petrem a Pavlem o 50 let zpět.

Lekce byla postavena na knihách Petra Síse – Zeď a Pavla Čecha – A. Žáci se pomocí obrázků, pracovních listů, her a zvukových nahrávek mohli seznámit s tím, jak se u nás žilo v době komunismu. Zjišťovali informace, přiřazovali texty k obrázkům, odpovídali na otázky a porovnávali dnešní dobu s dobou minulou.

Lekce se žákům moc líbila a odnesli si mnoho zajímavých informací. 

Text a foto: Mgr. Barbora Bodečková

Knihovnická lekce 5. Cblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25