Jak na koktavost

17 . 10 . 2011

Jak na koktavost

22. říjen je Mezinárodním dnem koktavosti.

Žáci 8. A zhlédli zajímavou prezentaci - vystoupili před nimi frekventanti terapie, která se zabývá odstraňováním příčin koktavosti.


Úvod patřil malému předškolákovi, který dovyprávěl pohádku o koťátku. Každý prezentující si připravil krátký příspěvek, v němž hovořil o někteřém důležitém tématu, např. o daních, nebo jak rozpoznat trpaslíky, kromě toho také vysvětlili princip nápravy řeči.
Terapie koktavosti, vytvořená ruskou profesorkou Lilií Arutyunian, patří k velmi účinným. Princip spočívá v nahrazení staré mluvy mluvou novou, bez koktání. Účastník se učí mluvit znova, od úplného začátku, ale v uvolnění. Po základním kurzu, který trvá 8 dnů, je každý účastník schopen hovořit v každé situaci volným tempem s protahováním určitých slabik. V následujících měsících se tempo postupně zrychluje. Součásti terapie jsou rozhovory s lidmi na ulici, v obchodech, úřadech nebo právě veřejné vystoupení před větším publikem.
O svých dojmem osmáci ještě další hodinu hovořili. Zájem o metodu vzbidilo i to, že jedním z prezentujících byl bývalý žák naší školy.

Nová mluva

Prezentaci zahájil předškoláček
Prezentaci zahájil předškoláček
Michal  je absolventem naší školy
Michal je absolventem naší školy
Pomocí metody si osvojil nový způsob mluvení, bez koktání
Pomocí metody si osvojil nový způsob mluvení, bez koktání
Prezentující se zabývali tématy, která jsou jim blízká
Prezentující se zabývali tématy, která jsou jim blízká
Víte, jak na daně?
Víte, jak na daně?
Princip metody byl podrobně vysvětlen
Princip metody byl podrobně vysvětlen


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25