Exkurze deváťáků v Nemocnici Třinec

20. 9. 2021

Po dvou letech jsme se mohli vrátit k poznávacím exkurzím zaměřeným na zlepšení informovanosti vycházejících žáků o možnostech zaměstnání v regionu. Vybraní žáci devátého ročníku se zájmem o povolání ve zdravotnictví tedy navštívili v pátek 3. 9. 2021 třineckou nemocnici. 

 

Nejprve byli seznámeni se organizační strukturou nemocnice, například skladbou jednotlivých lůžkových oddělení a odborných ambulancí, potom se hovořilo o jednotlivých povoláních, která nemocnice pro zajištění plynulého provozu potřebuje. Žáci se tak mohli dozvědět, jaké vzdělání je požadováno pro výkon konkrétní profese, jaké činnosti daný pracovník musí ovládat, jakou má pracovní dobu, byla řeč i o finančním ohodnocení a platových podmínkách. Následovala návštěva na rehabilitačním oddělení a představení profese fyzioterapeuta přímo v praxi, na další oddělení  se z důvodu zvýšených hygienických opatření nemohlo, ale i to, co viděli, bylo velmi zajímavé.  

A protože byl den jako malovaný, měli žáci bonus - zajímavou procházku přes Lyžbice na Sosnu do krásné nemocniční zahrady,  kde byli někteří poprvé, a mohli také pozorovat město a okolí z vyhlídky nad  Olzou.

Text a fotografie Mgr. Jitka Mikeskováblok