Dopravní experti z 2. C

22 . 10 . 2018

Dopravní experti z 2. C

V rámci projektu Ve městě děti z 2. C trávily několik hodin v týdnu v ulicích Třince a kontrolovaly, zda jsou na svých místech správné dopravní značky, a počítaly, kolik projede dopravních prostředků po frekventované Lidické ulici. 

Výsledky si děti zapisovaly do tabulek a vše pečlivě vyhodnocovaly. Všímaly si také cyklostezek a navštívily cyklověž v centru. Nezapomnělo se také na neposlušné chodce, kteří chodili mimo přechod. Odvážnější děti našly kuráž a přímo na místě chodce upozornily na nevhodné chování. Svá pozorování a výsledky projektu děti přednesly na „jednání“ s Ing. Miriam Hronovskou – vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Třinec.

Dopravní experti z 2. Cblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25