Deváťáky nikdo nenapálí

9 . 5 . 2016

Deváťáky nikdo nenapálí

V úterý 3. května 2016 se žáci 9. ročníku (přibližně 80 deváťáků) sešli v aule naší školy, kde byl zahájen třídenní kurz finanční gramotnosti.

Letošní již šestý ročník začal obvyklými organizačními pokyny a pokračoval vstupním vědomostním testem. Pro další práci byli žáci rozděleni do čtyř skupin a kurz již dále probíhal pod vedením lektorů, kterými byli učitelé Mgr. Kozoková, Mgr. Peterek, Mgr. Šoltészová a Mgr. Chlebiková.

Naši deváťáci se postupně seznámili s různými pojmy z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, investování apod. Také si poradili s vytvořením rozpočtu domácnosti (výdaje x příjmy), zhlédli několik videí české televize, např. o záludnostech nebankovních úvěrů a hypoték, či zjišťovali výhodnost půjček pomocí výpočtu hodnoty RPSN. Jako každoročně je zaujala poučná stolní hra Finanční svoboda, kterou si zahráli s nadšením.

Celý kurz byl zakončen závěrečným testem, který byl ohodnocen známkou. Doufáme, že pro většinu účastníků byl náš kurz přínosem a dobře míněné rady si odnesou do dalšího života...


Za organizátory Mgr. T. Peterek

Kurz finanční gramotnosti 2016blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25