Deváťáci si vyšlápli na Lysou horu

19. 10. 2017

24. září se  žáci 9. tříd  zúčastnili exkurze na Lysou horu.                                                                               

Autobus je odvezl do Papežova, odkud  šli pěšky nahoru asi dvě hodiny, tam si skoro všichni dali teplou polévku. Po jídle paní učitelka Blažková rozdala pracovní listy. Po splnění úkolů se ještě všichni vyfotili a pak už cesta dolů, která je vždycky lehčí, zato delší. Tato exkurze se nám všem líbila.

Deváťáci děkují paní učitelce Blažkové,  Šloncové a panu učiteli Raszkovi, že s nimi uskutečnili tento výšlap.

 Kristýna Kubaczková, Kateřina Chowaniecová   (9.C)blok