Deváťáci přicházejí do cíle

25 . 6 . 2019

Deváťáci přicházejí do cíle

Konec školního roku je pro naše deváťáky náročný, protože musejí v závěrečných seminárních pracích předvést, že nechodili do školy zbytečně. Někteří ale také našli sílu a na závěr své školní docházky si vyšlápli na Lysou horu - a nebylo jich málo, zaplnili autobus.

Také letos se objevilo na závěrečných pracích hodně zajímavých témat nebo témat zcela inovativně zpracovaných, i když je zpracovávali deváťáci již v minulých letech. Ti nejlepší byli vyzváni, aby se prezetnovali před veřejností. Ne všichni se mohli zúčastnit, proto oceněných bylo více prací než prezentujících žáků. A tak se veřejnost mohla dozvědět něco o buňce, jak smysluplně využít volný čas adrenalinovým sportem, viděla ukázku první pomoci, byla obeznámena s tím, proč je Jára Cimrman největší Čech, nebo třeba o záhadách spánku.

Poslední školní úterý se pak 37 deváťáků vydalo na pochod. Cíl - Lysá hora. V horkém počasí a mračnu much statečně vyšlapali na vrchol a odměnou jim bylo nejen občerstvení, ale hlavně nádherný výhled. Vždyť kdo chtěl, viděl i Fatru a Vysoké Tatry. 

Ještě jim zbývá připravit program na závěrečné rozloučení a pak už - hurá za novým dobrodružstvím na středních školách. Hodně štěstí, deváťáci!

 blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25