Deváťáci naposledy v DLO

23 . 5 . 2011

Deváťáci naposledy v DLO

Deváťáci byli na svém posledním představení Divadla loutek v Ostravě. Věříme, že divadlo, které je provázelo po celou dobu jejich školní docházky, je přitáhlo svou kreativitou, profesionalitou a kvalitou natolik, že zůstanou vyspělými a kultivovanými diváky.

"Ostraváci" na skupinu -náctiletých připravili intimní, laskavý, ale velmi niterný příběh Josteina Gaardera, v současné době jednoho z nejčtenějších norských spisovatelů. Jeho kniha Sofiin svět je na seznamu děl, která by měli znát budoucí maturanti. Zpočátku panovala obava, zaujme-li tento nikoli povrchní autor žáky 9. třídy. Zpracování DLO však žáky doslova nadchlo. Skvostně se vypořádalo s tím, jak podat příběh v dopise, nádherným způsobem využilo techniky laterny magiky, zapojilo sice jednoduché, o to přesvědčivější loutky, také výkony všech herců byly skvělé. Představení mělo velikou úroveň, navíc bez podbízivosti a lacinosti.

Žáci vyslovovali o představení to nejlepší hodnocení. A protože šlo opravdu o velmi intimní prožitek, tentokráte se jejich písemného ohlasu nedočkáte. Vřele ovšem doporučujeme návštěvu kteréhokoli představení!

Fotografie jsou převzaty z webových stránek DLO www.dlo-ostrava.cz.

DLO Dívka s pomerančiblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25