Den učitelů 2014

3 . 4 . 2014

28. března si připomínáme narození Jana Amose Komenského oslavou Dne učitelů.

Už dopoledne popřáli učitelům k jejich svátku žáci. Připravili si milé poděkování a kytičku, ty pak ve trojicích, složených ze dvou prvňáčků a jednoho vycházejícího žáka, předali všem učitelům přímo v hodinách. Bylo velmi příjemné zjistit, že kultivované vystupování a hezké přání není dětem cizí.

Odpoledne se pak učitelé zúčastnili společenského setkání v aule školy, na něž přišli i naši bývalí pedagogové. K svátku všem zazpíval školní pěvecký sbor vedený paní učitelkou Petrou Lipowskou, tradiční proslov přednesla paní ředitelka, která pak všechny pozvala na prohlídku nových učeben a sborovny, kytičku a slova díků předali rovněž zástupci SRPŠ.

Ve středu 26. března převzali nejlepší učitelé třineckých škol ocenění rady města. Na setkání v Domě kultury Trisia  podle slov místostarostky paní Milady Hejmejové  byli pozváni "pracovníci, kteří dlouhodobě pracují profesionálně na vysoké i lidské úrovni, kteří dělají svou práci rádi, s nadšením a dosahují velmi dobrých výsledků."

Z naší školy byla oceněna paní ředitelka Mgr. Halina Franková mimo jiné za to, že "pod jejím vedením se škola zapojila do náročných projektů, které přispěly ke zkvalitnění práce učitelů a byly zaměřeny na podporu aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků. Navíc přinesly škole značné finanční prostředky" a samozřejmě také za své umění lidsky a efektivně školu řídit. Ocenění převzala také Mgr. Zuzana Hučíková.

Záznam kabelové televize ze slavnostní akce můžete zhlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=qmBC7eRUX-U

O akci se můžete dočíst také v regionálním tisku na adrese http://www.ihorizont.cz/c8343-trinec-ocenil-ucitele.htm

 

Fotografie Mgr. Lenka Szarzecová a Stanislav Kiedroň, úprava videa Mgr. Robert Szuścik

 

 

Den učitelů 2014

Učitelům zazpíval školní sbor
Učitelům zazpíval školní sbor
Vede paní učitelka Petra Lipowská
Vede paní učitelka Petra Lipowská
Na setkání učitelů přišli i bývalí kolegové
Na setkání učitelů přišli i bývalí kolegové
Učitelé zaplnili téměř celou aulu
Učitelé zaplnili téměř celou aulu
Proslov paní ředitelky Haliny Frankové
Proslov paní ředitelky Haliny Frankové
Učitelé si prohlédli novou knihovnu
Učitelé si prohlédli novou knihovnu
Přítomni byli také zástupci SRPŠ
Přítomni byli také zástupci SRPŠ
Z předání ocenění učitelům radou města
Z předání ocenění učitelům radou města


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25