Den učitelů 2014

3. 4. 2014

28. března si připomínáme narození Jana Amose Komenského oslavou Dne učitelů.

Už dopoledne popřáli učitelům k jejich svátku žáci. Připravili si milé poděkování a kytičku, ty pak ve trojicích, složených ze dvou prvňáčků a jednoho vycházejícího žáka, předali všem učitelům přímo v hodinách. Bylo velmi příjemné zjistit, že kultivované vystupování a hezké přání není dětem cizí.

Odpoledne se pak učitelé zúčastnili společenského setkání v aule školy, na něž přišli i naši bývalí pedagogové. K svátku všem zazpíval školní pěvecký sbor vedený paní učitelkou Petrou Lipowskou, tradiční proslov přednesla paní ředitelka, která pak všechny pozvala na prohlídku nových učeben a sborovny, kytičku a slova díků předali rovněž zástupci SRPŠ.

Ve středu 26. března převzali nejlepší učitelé třineckých škol ocenění rady města. Na setkání v Domě kultury Trisia  podle slov místostarostky paní Milady Hejmejové  byli pozváni "pracovníci, kteří dlouhodobě pracují profesionálně na vysoké i lidské úrovni, kteří dělají svou práci rádi, s nadšením a dosahují velmi dobrých výsledků."

Z naší školy byla oceněna paní ředitelka Mgr. Halina Franková mimo jiné za to, že "pod jejím vedením se škola zapojila do náročných projektů, které přispěly ke zkvalitnění práce učitelů a byly zaměřeny na podporu aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků. Navíc přinesly škole značné finanční prostředky" a samozřejmě také za své umění lidsky a efektivně školu řídit. Ocenění převzala také Mgr. Zuzana Hučíková.

Záznam kabelové televize ze slavnostní akce můžete zhlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=qmBC7eRUX-U

O akci se můžete dočíst také v regionálním tisku na adrese http://www.ihorizont.cz/c8343-trinec-ocenil-ucitele.htm

 

Fotografie Mgr. Lenka Szarzecová a Stanislav Kiedroň, úprava videa Mgr. Robert Szuścik

 

 blok