Chcete se naučit španělsky nebo francouzsky?

4. 9. 2009

Chcete se naučit španělsky nebo francouzsky?

 

S novým školním rokem naše škola rozšířila nabídku cizích jazyků o nepovinnou španělštinu a kroužek francouzštiny.

 

Nepovinný předmět španělský jazyk v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně je možno zařadit do výuky od poloviny září. Tento jazyk nabízíme žákům 6. a 7. ročníku.  Výuka bude probíhat od 14.00 do 15.30 hodin v pondělí nebo středu, záleží na počtu zájemců. Máte-li o výuku zájem, stačí vyplnit přihlášku, kterou žáci příslušných ročníků získají u svých třídních učitelů nebo u zástupkyně ředitele paní J. Kufové.

Od října máme také možnost otevřít kroužek francouzského jazyka v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Tento jazyk nabízíme žákům 8. a 9. ročníku. Výuka bude probíhat ve středu od 14.00 do 14.45 hodin. Minimální počet ve skupině je 12 žáků. Cena kroužku je 700,- Kč plus náklady na učebnici. V případě zájmu vyplní žáci příslušných tříd přihlášku, kterou získají u svých třídních učitelů nebo zástupkyně ředitele paní J. Kufové.

Přihlášku  do španělštiny i francouzštiny je nutno odevzdat do 11.9.2009.blok