Celostátní testování tělesné zdatnosti

11. 11. 2022

Celostátní testování tělesné zdatnosti

Naše škola se jako všechny školy v republice zúčastnila testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. tříd.

Testovaly se sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť.

Zdatnost se v Česku testuje zhruba po třiceti letech. Je součástí šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků.

Žáci byli testováni v hodinách tělesné výchovy. Do sady motorických testů pro 3. a 7. třídy patří skok z místa, leh - sed za  minutu, člunkový běh na rychlost a vytrvalostní člunkový běh.

Výstupy měření posíláme na Českou školní inspekci, kde vyhodnotí tělesnou zdatnost současné populace dětí.

 

Text a fotografie Mgr. Karla Šloncová

 

 

 

 blok