Beseda s účastníkem bojů o Dunkerque

23 . 5 . 2011

Beseda s účastníkem bojů o Dunkerque

Naši školu poctila vzácná návštěva - plk. Adolf Kaleta, člen Republikového výboru a předseda jednoty Československé obce legionářské Frýdek-Místek, v doprovodu plk. PhDr. Petra Majera, jednatele jednoty ČsLO Frýdek-Místek.

Pan plk. Kaleta se osobně zúčastnil osvobozování tohoto francouzského přístavu. Protože se jednalo o strategické území s velkou německou posádkou, boje trvaly od podzimu 1944 až do května 1945. Pan plk. Kaleta se na frontu dostal, jako mnozí tehdejší mladí chlapci ve Slezsku, nejprve s německou armádou. Po vylodění spojenců v Normandii vstoupil do řad československých jednotek.

Plk. Kaleta vyprávěl nejen o osvobozovacích akcích, výzbroji, bojových podmínkách, ale předestřel i velmi lidské příběhy - o ohrožení rodin ve Slezsku, zjistilo-li se, že některý rodinný příslušník přeběhl, o zrátě kamarádů, o zranění, o navazování přátelství s Francouzi. Že si československých vojáků a jejich pomoci Francie dodnes velmi cení, o tom svědčí přátelství plk. Kalety se starostou města Dunkerque.

Plk. Kaletu doprovázel na besedě plk. PhDr. Petr Majer, v současné době kronikář obce Bystřice nad Olší. Připravil skvělou fotodokumentaci, ať to byly kopie autentických válečných záběrů nebo vlastní fotografie ze současnosti. Jako historik se velmi zevrubně zabývá historií regionu, zejména Bystřice, a zpracovává mimo jiné medailonky pamětníků. Jeho práce znají také čtenáři regionálních tisků. S jeho laskavým svolením otiskujeme dvě z jeho fotografií.

Návštěva obou příslušníku Československé obce legionářské měla u žáků i učitelů velký ohlas a věříme, že nebyla poslední.

Deváťáci si navíc vyzkoušeli roli novináře a pečlivě se na besedu připravili - jednak  nastudovali historická fakta o osvobozování Dunkerque, dále si připravili otázky pro pana Kaletu, v průběhu besedy si pořizovali podrobné zápisky a nakonec zpracovali novinový článek. Ty nejzdařilejší práce brzy přineseme na školním Webíku.

 

Beseda s legionářem

Vzácnou návštěvu přivítala paní ředitelka H. Franková
Vzácnou návštěvu přivítala paní ředitelka H. Franková
Plk. Adolf Kaleta a plk. PhDr. Petr Majer
Plk. Adolf Kaleta a plk. PhDr. Petr Majer
Plk. Kaleta je předsedou jednoty Československé obce legionářské Frýdek-Místek, plk. Majer je jejím jednatelem
Plk. Kaleta je předsedou jednoty Československé obce legionářské Frýdek-Místek, plk. Majer je jejím jednatelem
Všichni měli připraveny dotazy
Všichni měli připraveny dotazy
Plk. Majer připravil bohatou fotodokumentaci
Plk. Majer připravil bohatou fotodokumentaci
Plk. Kaleta vyprávěl poutavě
Plk. Kaleta vyprávěl poutavě
Plk. Kaleta se starostou francouzského Dunkerque; foto zapůjčil PhDr. P. Majer
Plk. Kaleta se starostou francouzského Dunkerque; foto zapůjčil PhDr. P. Majer
Ještě téměř hodinu po skončení oficiální části se rozvinula neformální diskuse.
Ještě téměř hodinu po skončení oficiální části se rozvinula neformální diskuse.
Plk. Kaleta byl v obležení dychtivých posluchačů.
Plk. Kaleta byl v obležení dychtivých posluchačů.
Zaujalo také vyprávění o situaci čs. vojáků ze západní fronty v 50. letech
Zaujalo také vyprávění o situaci čs. vojáků ze západní fronty v 50. letech
Plk. Kaleta s dalšími příslušníky odboje, foto zapůjčil PhDr. P. Majer
Plk. Kaleta s dalšími příslušníky odboje, foto zapůjčil PhDr. P. Majer
Závěrečné foto s jednatelem ČsOL plk. P. Majerem
Závěrečné foto s jednatelem ČsOL plk. P. Majerem


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25