Adaptační kurz 2021

23. 9. 2021

Adaptační kurz 2021

Aby měly děti snadnější přechod na druhý stupeň, koná se pro šesťáky adaptační kurz. Ten letošní se uskutečnil 9. a 10. září v rekreačním středisku Rališka- Pekárna v Horní Bečvě.

 

 

„9. září se v 8:15 odjíždělo na Horní Bečvu na adaptační kurz. Cesta proběhla hladce. Po příjezdu jsme se rozdělili na pokoje a vybalili se. Pak následovala celá řada různých aktivit. Vyzkoušeli jsme si stezku důvěry, miny, pavouka a bažinu. Také nesmělo chybět nacvičování tanečku. Večer jsme se vyřádili na diskotéce a prošli jsme stezku odvahy. 

10. září byl den odjezdu, ale to neznamenalo, že nebudou žádné hry! Hráli jsme na bandity, vybíjenou, fotbal a tancovali jsme. Po obědě byly vyhodnocené soutěže a hry.

Adaptační kurz byl velmi povedený a příjemný.“

(Sofie Kolarczyková, 6.D)blok