Adaptační kurz 2020

24 . 9 . 2020

11. září 2020 se uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku. Cílem bylo upevnění vztahů ve třídách jednak mezi žáky navzájem, jednak mezi žáky a novými třídními učitelkami.

Po aktivitách v budově školy následovaly aktivity v lesoparku a na hřišti. Děti plnily různorodé úkoly. Nutností bylo aktivní zapojení všech členů týmu. Zvládnutí relativně obtížných úkolů posilovalo sebevědomí dětí a motivovalo je k dalším výkonům.

Celý adaptační kurz se nesl v přirozeném a přátelském duchu. Děti si navzájem pomáhaly a spolupracovaly a vytvořily tak fungující týmy.

 

                                                                                Fotografie a text třídní učitelé 6. ročníku

Adaptační kurz 2020blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25