7. A se vrátila z lyží!

20 . 2 . 2009

7. A se vrátila z lyží!

V pátek odpoledne po třetí hodině přistál před školou autobus se žáky ze 7. A a ze svých útrob vypustil partu zocelených lyžařů.

7. A pobývala od neděle na chatě Polanka. Těšila se z neuvěřitelného sněhového nadělení. Všichni lyžovali, co jim síly stačily. Domů se vrátili jako zdatní lyžaři. Lyžařský výcvik patří k těm součástem školního života, na které se vzpomíná celý život.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25