40. výročí - slavnostní setkání

1 . 1 . 2012

40. výročí - slavnostní setkání

Při příležitosti 40. výročí proběhlo ve škole setkání s pamětníky, bývalými zaměstnanci a zástupci třineckých škol, MěÚ a třineckých organizací.

Hosté vyslechli v aule krátký pozdrav p. ředitelky Haliny Frankové. Pak se vydali na prohlídku školy. Na respiriu zhlédli výstavu fotografií a dobových učebních materiálů, ale také školní kroniky, výroční zprávy a učebnice vytvořené našimi současnými učiteli. Na respiriu bylo také nachystáno chutné občerstvení a hosté tak měli čas na pár slov se svými bývalými spolupracovníky. Na závěr mnozí hosté přijali pozvání na podvečerní divadelní představení.

40. výročí - setkání s pamětníky

Pohoštění pro hosty připravili studenti OA TRIA se svými učiteli
Pohoštění pro hosty připravili studenti OA TRIA se svými učiteli
Hosty přivítalo vedení školy
Hosty přivítalo vedení školy
Setkání se zúčastnili bývalí ředitelé
Setkání se zúčastnili bývalí ředitelé
Pozvání přijali také současní ředitelé třineckých škol
Pozvání přijali také současní ředitelé třineckých škol
Školní aula se pomalu zaplňovala hosty
Školní aula se pomalu zaplňovala hosty
Pozvání přijali také bývalí učitelé
Pozvání přijali také bývalí učitelé
Byl čas i na několik slov - přání p. Bernatské
Byl čas i na několik slov - přání p. Bernatské
Bývalí kolegové si měli o čem povídat - p- Juroszková, Šotkovská a Vlková
Bývalí kolegové si měli o čem povídat - p- Juroszková, Šotkovská a Vlková
Slavnosti se účastnili i zástupci odboru školství MěÚ
Slavnosti se účastnili i zástupci odboru školství MěÚ
Za vedení města školu pozdravila p. Hejmejová
Za vedení města školu pozdravila p. Hejmejová
Přišli se podívat i bývalí zástupci ředitele a správní zaměstnanci
Přišli se podívat i bývalí zástupci ředitele a správní zaměstnanci
P. Bocek je velmi aktivní dodnes
P. Bocek je velmi aktivní dodnes
Pozvání přijali také zástupci sponzorů
Pozvání přijali také zástupci sponzorů
Rádi si popovídali zástupci rodičů - p. Cempírková a p. Gajdosz, vedle p. ředitelka Kantorová, v pozadí zleva p. Močkořová (zástupkyně ředitele) a první ředitel školy p. Dvořák, p. Kačmarčíková a p. Laššáková (zástupkyně ředitele)
Rádi si popovídali zástupci rodičů - p. Cempírková a p. Gajdosz, vedle p. ředitelka Kantorová, v pozadí zleva p. Močkořová (zástupkyně ředitele) a první ředitel školy p. Dvořák, p. Kačmarčíková a p. Laššáková (zástupkyně ředitele)
Školní aula byla těsně před zahájením akce zcela zaplněná
Školní aula byla těsně před zahájením akce zcela zaplněná
P. Juroszková, Szotkovská, za nimi p. Literová
P. Juroszková, Szotkovská, za nimi p. Literová
P. M. Veitová v rozhovoru s p. Kufovou
P. M. Veitová v rozhovoru s p. Kufovou
Někteří pamětníci přinesli i květinové dary
Někteří pamětníci přinesli i květinové dary
Slavností setkání zahájila p. ředitelka
Slavností setkání zahájila p. ředitelka
Hosté přivítali bývalé ředitele - p. J. Dvořáka,
Hosté přivítali bývalé ředitele - p. J. Dvořáka,
p. L. Kantorovu,
p. L. Kantorovu,
p. K. Kozielka,
p. K. Kozielka,
p. J. Bocka.
p. J. Bocka.
Po přijetí v aule si hosté prohlédli 40. letou oslavenkyni - naši školu
Po přijetí v aule si hosté prohlédli 40. letou oslavenkyni - naši školu
Během prohlídky probíhala řada neformálních setkání
Během prohlídky probíhala řada neformálních setkání
Hosté si na respiriu prohlédli výstavu ke 40. výročí
Hosté si na respiriu prohlédli výstavu ke 40. výročí
Na respiriu bylo rovněž připraveno pohoštění
Na respiriu bylo rovněž připraveno pohoštění
Hosté si také prohlédli materiály vytvořené našimi učiteli
Hosté si také prohlédli materiály vytvořené našimi učiteli
Studenti OA TRIA také u rautu obsluhovali
Studenti OA TRIA také u rautu obsluhovali
Jednotlivé skupiny hostů provázeli po škole naši učitelé
Jednotlivé skupiny hostů provázeli po škole naši učitelé
Mezi své bývalé spolupracovníky přišli rádi i současní učitelé
Mezi své bývalé spolupracovníky přišli rádi i současní učitelé
Bylo možno nahlédnout i do výročních zpráv školy a zapsat se do pamětní knihy
Bylo možno nahlédnout i do výročních zpráv školy a zapsat se do pamětní knihy


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25