Vesmírné putování ve 3. B

24 . 3 . 2015

Vesmírné putování ve 3. B

Minulý týden se děti proměnily v Marťany a třída ve sluneční soustavu.

Pomocí encyklopedií a internetu jsme vyhledávali informace o jednotlivých planetách a pečlivě je zaznamenávali do badatelských deníků. Zajímala nás hlavně teplota planet, doba oběhu kolem Slunce a kolem vlastní osy a také počet měsíců nebo struktura povrchu planety. Vše jsme porovnávali, povídali si o tom, na které planetě bychom chtěli žít a proč, a dověděli jsme se také, podle čeho dostaly planety svá jména.

Po teoretické části jsme se vrhli do tvoření. Rozdělili jsme se do osmi skupin a každá měla za úkol vytvořit svou planetu. Ty jsme pak umístili na patřičné místo na oběžnou dráhu. V závěrečném vesmírném testu jsme předvedli své znalosti a podle výsledků jsme byli ohodnoceni medailemi. Šest z nás získalo nejvyšší titul Vesmírný expert a šestnáct  titul Znalec vesmíru.
Lenka Tomancováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25