Organizační informace ke školnímu roku 2020/21 
Zde budeme průběžně zveřejňovat organizační opatření pro tento školní rok, která jsou odlišná od běžných zvyklostí a souvisí s epidemiologickou situací. Tato opatření se mohou měnit v důsledku tzv. "semaforu", tj. intenzitě nákazy COVID-19 v naší oblasti. 

Pro první týdny platí:
- omezujeme vstup cizích osob do školy, rodiče žáků 1. tříd mohou doprovázet děti do šaten do 11.9., prosíme, použijte roušku,
- nosíme ve společných protorách roušky
- dodržujeme zvýšená hygienická opatření - dezinfekce rukou, dezinfekce prostor, větrání,
- provoz školy a školní akce omezujeme, ale nerušíme zcela,
- rušíme velké společné akce,
- rušíme kroužky v družině, pro otevření kroužků ve škole se jestě budeme rozhodovat,
- tělesná výchova bude probíhat pokud možno venku,
- v jídelně omezíme setkávání skupin žáků, polévku a příbory bude vydávat pracovnice jídelny přímo na tácky,
- pokud bude nutné míchat nestandardní skupiny dětí (například při výuce náboženství nebo doučování), zavedeme pro tyto situace používání roušek,
- vydali jsme dodatek ke školnímu řádu - viz níže.

Články ze školního života

Výtvarná výchova v přírodě

25 . 9 . 2020

Výtvarná výchova v přírodě

Žáci 6. C využili krásného počasí a šli tvořit do přírody.

24 . 9 . 2020

Adaptační kurz 2020

11. září 2020 se uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku. Cílem bylo upevnění vztahů ve třídách jednak mezi žáky navzájem, jednak mezi žáky a novými třídními učitelkami.

Naši žáci spoluvytvářeli obrazové poděkování

19 . 6 . 2020

Naši žáci spoluvytvářeli obrazové poděkování

Žáci naší školy a ZUŠ pod vedením Mgr. Beaty Martinkové vytvořili na deseti panelech zdi na Závodní ulici obrazové poděkování lidem v 1. linii v době nouzových opatření proti pandemii coronaviru.

Kvete bez, tak ho sněz!

17 . 6 . 2020

Kvete bez, tak ho sněz!

Žáci 5. A si zpestřili výuku sběrem květů černého bezu a výrobou šťávy.

Archív článků

Zprávy ze školy

25.9.2020

Zkrácená výuka

V pátek 2. 10. bude zkrácena výuka - u žáků I. stupně na 4 vyučovací hodiny, pro II. stupeň na 5 vyučovacích hodin. Důvodem jsou volby do krajských zastupitelstev.

23.9.2020

Nevyhlašujeme ředitelské volno

Ředitelské volno v pátek 25.9.2020 nevyhlásíme. Situace ve škole je klidná, v karanténě není žádná třída, učitelé jsou na pracovišti. Děkuji všem za dodržování hygienických opatření. Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

17.9.2020

Mimořádné opatření od 18.9.2020

Nové mimořádné opatření MZ zavádí povinnost nosit roušky na druhém stupni škol i ve třídách. Výjimku budou tvořit aktivity při tělocviku, zpěvu apod. Prosíme rodiče, aby vybavili žáky více rouškami a sáčky. Roušky je také třeba doma dezinfikovat, prát a měnit. Děkujeme.
Mimořádné opatření k nahlédnutí zde.

Archiv zpráv

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25