Zájezd do Říma
Zájezd do Říma byl zrušen odstoupením od smlouvy.
Cestovní kancelář nyní vrátila celou zálohu,
peníze odešleme v následujícím týdnu na Vaše účty.
Děkuji za trpělivost. 
Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - informace

Účast žáků druhého stupně ve škole
Od 8.6.2020 je umožněna účast žáků druhého stupně ve škole. Aktivity budou organizovány formou krátkých třídnických setkání s možností konzultací s vyučujícími. Zaměříme se na hodnocení žáků, rekapitulaci online výuky a řešení problémů. Výuka poběží i nadále online, ale již v omezeném rozsahu. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím systému KOMENS.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - informace

Informace pro rodiče žáků, kteří 25.5.2020 nastupují do školy
Nově - dle aktualizace pokynů MŠMT můžeme chodit s dětmi i mimo areál školy
Od 25.5.2020 je povolena dobrovolná účast žáků 1. stupně ve škole, žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou neměnné.  V průběhu docházky bude možno dítě omluvit v jednotlivých dnech pouze ze závažných důvodů. Žádáme rodiče, aby si průběžně během dne kontrolovali telefon pro případ, že by se u dítěte objevily přízanky nemoci (pak musí být v izolaci).

Požadované Vámi podepsané dokumenty odevzdáte v den nástupu dítěte do školy. Pokud si nemůžete potvrzení vytisknout z webových stránek doma, vytiskneme Vám jej ve škole na požádání.
Rodiče nemají přístup do školní budovy. Vyzvedávání dětí z odpoledních skupin bude následující:
Třídy - skupiny 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.D budou v místě družiny nad školní jídelnou. Rodiče si budou děti vyzvedávat u bočního vchodu k družině a to takto: U dveří bude dozírající učitel, tomu rodič nahlásí jméno dítěte a venku počká, až paní vychovatelka dítě pošle.
Třídy - skupiny 2.B,C- ŠD, 3.A,B,C - ŠD, 4.A,B,C - ŠD - budou ve třídách v přízemí u tělocvičny. Rodiče si budou vyzvedávat děti u bočního vchodu u tělocvičny. Rodič zaklepe na okno, vychovatel pošle dítě ke dveřím. 

Obědy budeme vydávat pro některé skupiny ve školní jídelně, pro některé ve speciálních prostorách i ve třídách tak, aby se skupiny nesetkaly. 
Informace dojíždějící žáky o možnosti využít dopravní spoje - v souboru pdf níže

Účast žáků 9. ročníků ve škole
Od 11.5.2020 je povolena dobrovolná účast žáků 9.ročníků ve škole. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na přípravu na přijímací zkoušky v úterý a čtvrtek.  Aktivity budou ukončeny 4.6.2020. Přejeme všem žákům úspěch u přijímacích zkoušek a přijetí na vyvolenou školu. 


Zápisy do prvních tříd:
Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání naleznete zde
Zápisové lístky na SŠ
Zápisové lístky pro žáky 9. ročníků si můžete osobně vyzvedávat na sekretariátu školy proti podpisu. Pokud má žák na přihlášce zvolen alespoň na jedné škole obor s maturitou, je nutno s odevzdáním zápisového lístku vyčkat po ukončení přijímacího řízení v oboru s maturitou - pak se do 5 ti dnů od zveřejnění výsledků odevzdává zápisový lístek (žák se rozhodne, zda obor s maturitou, nebo učební bez maturity). Datum vyvěšení výsledků na učebních oborech bez maturity nehraje roli. Materiál MŠMT k této problematice najdete zde.
Stravné
Inkasa, která odcházejí z Vašeho účtu za stravné, budou vrácena zpět. Přeplatky za stravné z března budou vráceny v květnu a přeplatky z dubna budou vráceny v červnu. Veškeré přeplatky stravného se vracejí "ob" měsíc.

Pro řešení Vašich dotazů jsme zavedli úřední hodiny vedoucí jídelny - vždy v pondělí od 8.00 do 12.00
Můžete se obracet s dotazy telefonicky, případně přijít osobně. Můžete si také vyzvednou přeplatky, pokud jste platili obědy hotově. 

Ošetřovné a komunikace se školou:
Potvrzení k žádosti o ošetřovné Vám vystavíme ve škole a pošleme emailem na vyžádání (kontaktujte školu telefonicky nebo emailem).

Úřední hodiny sekretariátu školy - od 8.00 do 12.00 (formuláře vydáváme pouze elektronicky)  

Mimořádné opatření 

Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy

 

 

Články ze školního života

Také 7. A a C byla na

26 . 4 . 2020

Také 7. A a C byla na "lyžáku"

Pro oživení vzpomínek na sice mírnou zimu, ale přesto vyvedený lyžařský výcvik přikládáme také fotografie z únorového turnusu.

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem sedmáků

5 . 4 . 2020

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem sedmáků

Jako každý rok se i letos sedmáci zúčastnili tradičního lyžařského výcvikového kurzu.

 

Markéta 2. nejlepší v okrese

17 . 3 . 2020

Markéta 2. nejlepší v okrese

V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila Markéta Schulhauserová z 9. A krásné 2. místo, když ji od stupně vítězů dělil jediný bod.

Naši recitátoři zvítězili

17 . 3 . 2020

Naši recitátoři zvítězili

Naši žáci z II. stupně se zúčastnili oblastního kola recitační soutěže Dětská scéna, které se konalo 16. 3. 2020 v DDM, a ve svých kategoriích zvítězili.

 

Archív článků

Zprávy ze školy

29.5.2020

Přijmeme učitele

Učitel 2. stupně (AJ,ČJ)
Aprobaceanglický jazyk, případně s jazykem českým
Úvazek - 1,0, nebo možno zkrácený
Pracovní poměr - doba určitá 1 rok s možností prodloužení
Učitel 2. stupně (M,F)
Aprobace - matematika, případně s fyzikou
Úvazek - 1,0, nebo možno zkrácený
Pracovní poměr - doba určitá 1 rok s možností prodloužení

29.5.2020

Balíčky sešitů

Jako každý rok nabízíme žákům balíčky sešitů. Rodiče oznámí, zda mají o balíček zájem, svému třídnímu učiteli, a to do 4. 6. 2020. Jejich vyjádření bude závazné. Balíčky budou hrazeny a vydány v září. Seznam a cenu pro jednotlivé ročníky najdete v levé nabídce v oddíle Balíčky sešitů.

29.5.2020

Přeplatky za obědy

Rodiče, kteří platí svým dětem obědy v hotovosti, si přeplatky za odhlášené obědy vyzvednou v kanceláři vedoucí školní kuchyně. Kdo platí obědy převodem, bude mít přeplatky převedeny na svůj účet.

Archiv zpráv

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25