Ve Světě techniky

9 . 5 . 2019

Ve Světě techniky

Během měsíce dubna se někteří naši žáci vydali do ostravského Světa techniky, aby se v rámci projektu Klíčové kompetence II zúčastnili projektového dne mimo školu.

 

Všechny sedmé třídy navštívily program Roboti v našem životě. Pod vedením zkušeného lektora, zběhlého v robotice, se napřed děti dověděly, co je to vlastně robot a kde všude ho můžeme potkat. Naučily se porozumět algoritmům, kdy musely pomoci jednoduchých příkazů „naprogramovat“ spolužáka.

V praktické části si pak jednotlivé skupiny postavily vlastního robota – autíčko – a naučily se ho naprogramovat tak, aby plnil jednoduché úkoly. A když je robot opravdu splnil, nadšení dětí bylo obrovské.

Starší žáci se již učí chemii, a proto jim byl vybrán program Železo – mistr přeměny. Také oni se napřed dozvěděli základní teoretické poznatky a pak už se pracovalo ve skupinách, plnily se úkoly a vůbec se dá říct, že tento den ve škole nebyla nuda. Obyvatelé Třince by přece měli něco o železe a jeho výrobě znát.

Celkem se tohoto programu zúčastnilo 8 tříd. Jak již bylo uvedeno, projektové dny byly v rámci projektu EU a z tohoto projektu byla celá akce, včetně dopravy do Ostravy, hrazena.

Doufáme, že jsme u našich žáků aspoň trochu zvýšili oblíbenost technických a přírodovědných předmětů, a kdo ví, možná tento den ovlivní i jejich budoucí rozhodnutí, kam po základní škole.

Text Mgr. Blanka Šoltészová

                                                                                              Fotografie: vyučující doprovázející jednotlivé třídyblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25