Vánoční zpívání - výtvarná soutěž

10 . 1 . 2020

Vánoční zpívání - výtvarná soutěž

Letošní vánoční zpívání mělo název Zvony a zvonky, proto i výtvarná soutěž, která se u této příležitosti každý rok na naší škole vyhlašuje, měla toto téma.

Zapojily se všechny třídy z I. stupně a ze II. stupně sice jen 7. B, ale dodala nádhernou společnou práci. Před porotou se sešlo téměř 50 zvonečků i pořádných zvonů. Nejlepší práce si mohli jak žáci, tak návštěvníci školy prohlédnout na výstavce na spojovací chodbě. Malou galerií se můžete nechat provést i vy.

Fotografie Mgr. K. Sikorováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25