Vánoční zpívání - přípravy

10 . 1 . 2020

Vánoční zpívání - přípravy

Jako každý rok tak také letos se do příprav na vánoční zpívání a s ním spojený jarmark zapojila celá škola.

Byli to nejen žáci, učitelé a vychovatelé, ale také administrativní pracovníci, pracovníci kuchyně a úklidu.

Nejdéle samozřejmě trvá secvičit celé představení, ale poslední týden je ve škole veliké hemžení. Musejí se nachystat stánky, které si třídy vyzdobí, aby přilákaly návštěvníky ke koupi svých výrobků. Všichni se účastní generálních zkoušek a největší zápřah zažijí ve čtvrtek, v den vystoupení. To se ve stáncích finišuje a hlavně je třeba připravit tělocvičnu - dělá se výzdoba, natahují se koberce, připravuje se pódium, zvukaři ozvučí a nasvítí celý sál. Že vůbec není snadné vytrvat ve třídě, kde nejsou židle, a vůbec celou tu vřavu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Foto Mgr. K. Sikorováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25