Vánoční zpívání - my sobě

11 . 1 . 2020

Vánoční zpívání - my sobě

Aby se žáci jen nepachtili, ale také viděli výsledek svého snažení, každoročně si celé představení předvedou poslední den před vánočními prázdninami sobě a zaměstnancům školy.

Atmosféra v tělocvičně byla výborná. Žáci se podporovali potleskem a všichni se těšili na vystopení své i ostatních. Z vystupujících měli největší úspěch prvňáci, kteří zazpívali jednu písničku sami a druhou s učiteli.

Na závěr se s žáky rozloučila paní ředitelka, která k 1. únoru končí ve své funkci. Odměnou za její práci byl neutuchající potlesk žáků vestoje.

Mgr. Z. Žižkováblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25