Vánoční zpívání - jarmark a kavárnička

10 . 1 . 2020

Vánoční zpívání - jarmark a kavárnička

Návštěvníci největší akce na naší škole - vánočního zpívání - si mohou pobyt u nás zpestřit návštěvou vánočního jarmarku a posedět v improvizované kavárničce, která vznikne ve školní jídelně.

Také letos se žáci na jarmark pečlivě připravovali a někteří své výrobky tvořili už od října. Pro koupěchtivé bylo k dispozici jednadvacet stánků, ve kterých malí prodejci nabízeli své výrobky. 

Také v kavárničce měli napilno. U dvou improvizovaných pultíků prodávali žáci teplé i studené nápoje a zákusky, které pro tuto akci upekly maminky. Že byla akci opět úspěšná, o tom svědčí, že v šest hodin už nezbyl na stole ani drobek.

Žákům se podařilo vytvořit velice hezký peněžní zisk, o jehož uplatnění rozhodne školní parlament.

Fotografie Mgr. K. Sikorová  a Z. Žižková

Zpěvy - jarmark a kavárničkablok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25