Učitelé slavili a kolaudovali

8 . 4 . 2011

Učitelé slavili a kolaudovali

V pátek 1. dubna oslavili učitelé svůj svátek. Slavnostní akci doprovodila kolaudace nových školních dílen.

Nejprve si učitelé vychutnali kulturní program, který pro ně v aule připravily pěvecké sbory I. a II. stupně. Vyslechli si jak hezké písničky, tak nápadité a velmi hezky přednesené básničky.

Ve druhé části programu se všichni přesunuli do nově vybudovaných školních dílen v bývalé kotelně. Obdivovali velký prostor, účelnost a pořádek. Pan učitel Szuscik vše trpělivě vysvětloval, paní učitelka Szarzecová předvedla svá industriální umělecká díla, která dílny zdobí.

Po slavnostní večeři se všichni přesunuli do sborovny, kde měli ještě chvíli čas popovídat si. Zde jim také poděkovali a popřáli k svátku zástupci SRPŠ.

Oslava a kolaudace

Učitelům zazpívaly dva pěvecké sbory
Učitelům zazpívaly dva pěvecké sbory
Ke kulturní části se do auly sešlo hodně oslavenců
Ke kulturní části se do auly sešlo hodně oslavenců
Nejprve zazpíval a přednesl sbor I. stupně
Nejprve zazpíval a přednesl sbor I. stupně
Poté vystoupil i sbor II. stupně
Poté vystoupil i sbor II. stupně
Děvčata přednesla také rozvernou školní básničku
Děvčata přednesla také rozvernou školní básničku
Následovala kolaudace školních dílen
Následovala kolaudace školních dílen
Svým dárkem přispěly i paní kuchařky
Svým dárkem přispěly i paní kuchařky
Na oslavě se sešlo hodně učitelů, kteří jsou teď už v důchodu
Na oslavě se sešlo hodně učitelů, kteří jsou teď už v důchodu
Přišli se podívat také bývalí kolegové, kteří přešli do jiných profesí
Přišli se podívat také bývalí kolegové, kteří přešli do jiných profesí
Učitelům popřáli zástupci SRPŠ
Učitelům popřáli zástupci SRPŠ
Každý učitel dostal krásnou gerberu
Každý učitel dostal krásnou gerberu
Konečně byl čas trochu si popovídat
Konečně byl čas trochu si popovídat
Naši aktivní senioři
Naši aktivní senioři
U stolů se sešly jak maminky na mateřské, tak současní učitelé i naši důchodci
U stolů se sešly jak maminky na mateřské, tak současní učitelé i naši důchodci


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25